Image

Historien om Melhusringen

Historien om Melhusringen starter sannsynligvis en gang for nesten 2000 år siden, da handelsskip fra Europa seglet inn i Melhusfjorden. Havnivået var betydelig høyere på denne tiden, og skipene seglet trolig inn i trygg havn i Varmbu, godt skjermet for vær og vind. Klikk for å Lese mer.

600 år før vikingetida tar til, venter nå de mest innflytelsesrike menn og kvinner i havna på Melhus. De er spent på å se hvilke gaver og byttemidler handelsmennene fra sør har med denne gangen.

Og denne gangen blir de ikke skuffet!

Image

Byttemiddel fra Romerriket

Jernproduksjonen i Gauldalsføret var omfattende i tiden omkring 100-300 år før Kristus. Etterspørselen etter jern var stor, blant annet på grunn av Romerrikets utrettelige krigføring.

Bøndene på Melhus kontrollerte sannsynligvis utskipinga, og kanskje også produksjonen, og ble derfor både rike og innflytelsesrike.

Handelsmennene på skipene handlet med romerne sør i Europa og med melhusbøndene i nord. Slik fant mange romerske skatter og rikdommer veien hit, og Melhusringen er sannsynligvis en av de mest verdifulle gjenstandene som fant veien nordover.

Funnet

I september 2014 gjorde Karl Johan Valderhaug et unikt gullfunn med metalldetektor, 20 cm under bakken i ei eng på Gimse. Arkeologene ved Vitenskapsmuseet slo fast at den stammer fra yngre romersk jernalder (200-400 år e.Kr.).

Image

Reproduksjonen

Alle funn av denne typen tilhører staten, og den verdifulle ringen har vært oppbevart og godt voktet av NTNU i Trondheim.

Melhus Rotary har i samarbeid med en anerkjent gullsmed, fått eksklusive rettigheter til å lage en liten serie nummererte kopier av ringen.

Hver ring er et vakkert stykke håndlaget gullsmedkunst, et verdifullt symbol på vår rike historiske tradisjon.

Den blir tilpasset den som skal bære den, og det unike serienummeret er gravert i ringen. Det følger også med et flott nummerert sertifikat.

Image

Nå kan du eie ringen!

Ringen kan nå bestilles gjennom Melhus Rotaryklubb.
Knut Olsen tlf. 90550193 eller Trond Nielsen tlf. 90660566.
Ringer med serienummer 1-9 koster kr. 30.000.- og med serienummer fra 10-100 kr. 25.000.-.

Du kan kontakte oss på telefon eller bruke dette skjema:

Kontakt oss